Lễ ký kết hợp tác kinh doanh

MOONLAND GROUP – LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC NĂM 2021

Sáng ngày 29/12/2020, KTS Ánh Bùi – Founder & CEO Moon Group cùng các CEO khác trong Power Team Xây dựng BNI JOY Chapter chính thức trở thành đối tác chiến lược thông qua buổi lễ ký kết hợp tác.  29/12/2020 | 06:45 am Sáng ngày 29/12/2020, Kiến trúc sư Ánh Bùi – Founder & …